Informacja

Informacje dotyczące ADAPTACJI 2020 znajdują się w zakładce Aktualności.
 
 

Szanowni Rodzice!!!!  Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie od 01.08.2020 do 31.08.2020. Informujemy, że w tym czasie nie ma przedszkoli dyżurujących.

 Z uwagi na obowiązujący nadal reżim sanitarny i ograniczoną liczbę miejsc w grupach ( 16 dzieci ) proszę o przemyślaną i rzetelną deklarację pobytu dziecka ( co do dnia ) na wakacje w lipcu do 24 czerwca 2020r. do godz.10:00
Deklaracja dotyczy również osób już uczęszczających. Osoby uczęszczające składają wyłącznie deklaracje pobytu dziecka u nauczycieli w grupie.

Osoby nowe potrzebujące opieki składają :

1. Deklarację pobytu dziecka.

2. Oświadczenie nr 1 do Zarządzenia Prezydenta nr 114 z dnia 14 maja 2020r. 

3. Oświadczenie nr 2 do Zarządzenia Prezydenta nr 114 z dnia 14 maja 2020r.

Osoby nie spełniające kryteriów zawartych w oświadczeniu nr 1 składają zaświadczenia z zakładów pracy ( dotyczy obydwojga rodziców).


W czasie wakacji obowiązywać będzie inna organizacja pracy, co oznacza możliwość przebywania dziecka w innej grupie wiekowej i z nową obsadą kadrową.
Dokumenty składamy na adres mailowy: bajkoland@pm23.olsztyn.eu
 
 

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna(pobierz)

PILNE!
Proszę o zapoznanie się z obowiązującymi od 18 maja 2020 r.:
1. Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Olsztynie.
2. Procedurą postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS–Cov-2 lub zachorowania na COVID-19 wśród pracowników i dzieci Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie.
3. Oświadczeniami – do wypełnienia.

Proszę o dostarczenie na kilka dni przed przybyciem dziecka do przedszkola wypełnionych i podpisanych przez obojga rodziców oświadczeń.

Brak podpisanych oświadczeń jest równoznaczne z rezygnacją pobytu dziecka w przedszkolu w tym czasie.

Dyrektor, Ewa Zdunek

Oświadczenia do pobrania:

Oświadczenie nr 1(pobierz)

Oświadczenie nr 2(pobierz)

Procedury wewnętrzne PM23P

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub zachorowania na SARS-CoV-2(2)

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka pm23 (1)

Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami Covid-19 (1)

 

Informujemy, że od 18 maja 2020r. w porozumieniu z organem prowadzącym i zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia – nasze Przedszkole będzie pełniło funkcję opiekuńczą.
Możliwość korzystania z przedszkola jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania / dotyczy obydwojga rodziców/.
Jednocześnie informuję, że pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
Proszę o podjęcie rozsądnej i przemyślanej decyzji .Oddając dziecko do przedszkola w trakcie epidemii, bierzecie Państwo odpowiedzialność za jego zdrowie i życie.

Ewa Zdunek – dyrektor

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną Ministerstwo Edukacji Narodowej  zdecydowało o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania przedszkoli
do 24 maja 2020 r.
Wychowawcy grup nadal realizują kształcenie na odległość. Życząc zdrowia i pogody ducha zachęcamy do dalszej współpracy.

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzją MEN do 26 kwietnia 2020 r. przedszkole będzie zamknięte.W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.

 

INFORMACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA
O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ JEDNOSTKI W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA


Szanowni Państwo!
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 26 kwietnia 2020r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Od 25.03.2020r. do 26.04.2020r. funkcjonowanie przedszkola zostało zawieszone.
Przedszkole zorganizowało dla Państwa tzw. kształcenie na odległość.
Nauczyciele założyli specjalne skrzynki mailowe, grupy do kontaktu z Państwem i Dziećmi, o których zostali Państwo poinformowani.
Kształcenie na odległość obejmuje następujące nasze działania:
zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
zamieszczanie propozycji zajęć edukacyjnych na stronie internetowej Przedszkola,
informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu,
modyfikowanie i dostosowanie proponowanych treści programu wychowania przedszkolnego do możliwości kształcenia „na odległość”  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych dzieci oraz ich możliwości psychofizycznych,
umożliwienie konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i specjalistami poprzez pocztę elektroniczną,
nawiązanie współpracy z rodzicami dzieci objętych kształceniem specjalnym
Zachęcam Państwa do pomocy dzieciom w realizacji zadań i zabaw dostarczonych przez nauczycieli.
W razie pojawiających się pytań prosimy o kontakt mailowy z nauczycielami grup, specjalistami oraz Dyrektorem Przedszkola. Dziękujemy za współpracę.
W zastępstwie dyrektora Joanna Mućka

 

Szanowni Rodzice!!!!  Informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie od 01.08.2020 do 31.08.2020.

 

Przedszkole Miejskie nr 23 w Olsztynie powołane zostało decyzją Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 6 stycznia 1982 roku. Mieści się przy ulicy Wańkowicza 1a, na osiedlu Nagórki, przy głównej arterii (ul. Sikorskiego) łączącej nowe osiedla z centrum miasta. 

W przedszkolu funkcjonuje 9 oddziałów. Do każdego z nich uczęszcza średnio 25 dzieci. Ponadto posiada salę gimnastyczną, pomieszczenie z bogatym księgozbiorem literatury dziecięcej i pedagogicznej, z którego korzystają pracownicy placówki oraz rodzice uczęszczających dzieci. Przedszkole dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem niezbędnymi do właściwego przebiegu procesu wychowania, edukacji i opieki. Ogród przedszkolny o pow. 1 ha jest zadbany i doskonale wyposażony. W przedszkolu panuje przyjazna  i wyjątkowa atmosfera, a tworzą ją ludzie z pasją i sercem oddani dzieciom.

 

Zapraszam do odwiedzin naszej strony internetowej i Bajkolandu,
Ewa Zdunek – dyrektor przedszkola