Informacja

28.06.2021

Uwaga Rodzice dzieci kończących przedszkole!

Olsztyńska Karta Przedszkolaka będzie Państwa dzieciom służyła  także w olsztyńskich szkołach. Prosimy aby zachować karty i nie wyrzucać ich.

09.04.2021

Szanowni Państwo.

Ograniczenie funkcjonowania przedszkoli publicznych zostało przedłużone do 18.04.2021. W związku  z czym  prosimy o ponowne złożenie wniosków dotyczących pobytu dziecka w przedszkolu przez  rodziców z grup zawodowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Pozostałe dzieci nadal odbywają kształcenie na odległość.

 

 

26.03.2021

Szanowni Państwo – rodzice przedszkolaków


     W związku z wprowadzeniem przez Ministra Edukacji i Nauki ograniczenia funkcjonowania przedszkoli publicznych

od 29 marca 2021 do dnia 11 kwietnia 2021

na obszarze kraju, nasze przedszkole będzie dostępne wyłącznie dla dzieci rodziców / opiekunów prawnych, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do zakwalifikowania dziecka do przedszkola na ten czas niezbędne jest złożenie przez rodziców wniosku.

Wniosek do pobrania :

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w poniedziałek rano tj. 29 marca 2021 do godz. 8.15 do nauczyciela grupy II lub VII. (obydwie grupy znajdują się na lewym skrzydle) .
W tym czasie ( na postawie deklaracji rodziców) zaplanowano pracę stacjonarną w 2 grupach:

Grupa II : Dzieci 3-4 letnie czynna w godz . 7.00-17.00
GRUPA VII : Dzieci 5-6 letnie czynna w godz. 6.00-16.00

Pozostałym dzieciom oferujemy kształcenie na odległość. Każda grupa ma wypracowane sposoby współpracy w tym obszarze. Zachęcam do współpracy z wychowawcami grup.

Ewa Zdunek – dyrektor 

Pobierz wniosek

 

25.03.2021

Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 26 marca  2021r. do 29 marca 2021 w grupie IV

w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci  z grupy IV (osoby z kontaktu) są objęte kwarantanną. W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość.

 Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

15.03.2021

Komunikat Dyrektora 

Przedłużenie kwarantanny

Dzieci z grupy  III „Przyjaciele Krasnali” są objęte  kwarantanną od wtorku 16 marca do 22 marca włącznie. Powodem jest kolejny pozytywny  wynik testu na Covid-19 u dziecka.

Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

 

13.03.2021

Komunikat Dyrektora 

Dzieci z grupy  III „Przyjaciele Krasnali” są objęte  kwarantanną do poniedziałku -15 marca włącznie. Powodem jest pozytywny  wynik testu na Covid-19 u dziecka.

Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

 

12.03.2021

Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć,przedłużenie  kwarantanny 

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o 

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 10 marca  2021r. do 18 marca 2021 w grupie IV  „Przyjaciele  Kubusia Puchatka”.

w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci są objęte kwarantanną. 

Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

 

 

12.03.2021

REKRUTACJA 2021/22

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie na rok szkolny 2021/22  rozpoczyna się:

 od 15 marca 2021 od godz.8.00

do 29 marca 2021 do godz. 15.00

 

Aby wypełnić wniosek należy wejść na stronę:

http://www.edukacja.olsztyn.eu

a potwierdzające oryginalne dokumenty:

  • Wniosek ( z załącznikami- oświadczenia lub zaświadczenia ):
  • Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola,
  • Oświadczenie o dochodzie ,
  • Oświadczenie o zamieszkaniu,
  • zaświadczenia o zatrudnieniu,
  • dokument potwierdzający samotne wychowywanie,
  • dokument potwierdzający wielodzietność ( Karta Dużej Rodziny)
  • dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzica lub dziecka)

wypełnione i podpisane przez obydwojga rodziców ( zapakowane w dużą kopertę lub koszulkę ) dostarczamy do przedszkola, które stanowi pierwszy wybór.

Komplet dokumentów należy wrzucić do oznaczonej skrzynki przy wejściu ( strefie buforowej)

do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 1a .

W razie potrzeby , podczas weryfikacji Przedstawiciel przedszkola wykona telefon do rodziców w celu

weryfikacji zawartych w komplecie dokumentów informacji.

Terminy przeprowadzania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 12z dnia 19 stycznia 2021r.

Kryteria rekrutacji określa Uchwała NR XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna

Zapraszamy,

Ewa Zdunek – dyrektor

 

09.03.2021

 

Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o 

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 10 marca  2021r. do 12 marca 2021 w grupie IV  „Przyjaciele  Kubusia Puchatka”.

w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci są objęte kwarantanną. 

Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

 

08.03.2021

Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o 

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 9 marca  2021r. do 15 marca 2021 w grupie VII  „Przyjaciele  Krasnala Hałabały.

w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci są objęte kwarantanną. 

Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

 

28.02.2021

Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o 

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 1 marca  2021r. do 8 marca 2021 w grupie V i VI  „Przyjaciele  Pinokia” i „Przyjaciele Nieumiałka”

w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci z obu grup są objęte kwarantanną. 

Grupa VI (zerówka) od poniedziałku  będzie  brać  udział w zajęciach zdalnych na swojej platformie.

 Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

25.02.2021

 

Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o 

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 26 lutego  2021r. do 1 marca 2021 w grupie II  „Przyjaciele  Misia Uszatka”

w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci z grupy II są objęte kwarantanną. 

 Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

 

17.02.2021

Szanowni Państwo
Rodzice/Opiekunowie dzieci i młodzieży,

Mając na uwadze zachowanie płynności zaplanowanych wcześniej spotkań diagnostyczno-terapeutycznych oraz dbając o dobro osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie oraz jej pracowników, zwracam się z prośbą aby w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania czy braku możliwości dotarcia na wizytę w Poradni skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Poradni w celu przełożenia terminu zaplanowanej wizyty.

Z poważaniem,
Anna Jelińska
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie

 

30.01.2021

Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o częściowym

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 30 stycznia  2021r. do 6 lutego 2021 w grupie III i  IV

w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci z grupy III  i IV (osoby z kontaktu) są objęte kwarantanną. W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie hybrydowej czyli stacjonarnie i poprzez kształcenie na odległość.

 Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

23.12.2020

Szanowni Rodzice grupy VIII

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ
w terminie 24 -31 grudnia 2020 r. w grupie VIII
w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zawieszenie zajęć w grupie VIII jest spowodowane izolacją domową pracownika tej grupy. 

Z życzeniami zdrowia,

Dyrektor-Ewa Zdunek 

 

 

04.12.2020

Szanowni Rodzice grupy III
Pomimo przedłużającej się choroby pracowników , licząc jednak na szybki ich powrót do zdrowia, otwieramy grupę III z dniem 7 grudnia 2020 . Grupa czynna od 7.00 do 17.00. Pracę dydaktyczno- wychowawczą będą prowadzić doraźnie nauczyciele z innych grup .
Z pozdrowieniem,
Ewa Zdunek

25.11.2020

Szanowni Państwo Rodzice,

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ
w terminie 26 – 4 grudnia 2020 r. w grupie III
w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie

Zawieszenie zajęć w grupie III jest spowodowane izolacją domową trzech pracowników tej grupy. W związku z powyższym dla dzieci z tej grupy nie będzie prowadzona nauka zdalna.
Bardzo prosimy o wykazywanie czujności związanej ze zdrowiem Państwa dzieci i powiadamianie dyrektora w przypadku zachorowania rodzica lub dziecka.
( nie mamy potwierdzonych informacji o podejrzeniach zakażenia w innych grupach).
Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, proszę śledzić naszą stronę internetową.

Z życzeniami zdrowia,
Dyrektor – Ewa Zdunek

11.11.2020

Szanowni Rodzice grupy II

(Przyjaciele Misia Uszatka)

 od jutra tj. 12 listopada ( na razie) do 16 listopada grupa II ma zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze .Nauczyciele przebywają na kwarantannie. Proszę o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie. 

Z życzeniami zdrowia,
Ewa Zdunek

10.11.2020

Szanowni Państwo Rodzice ,

dzisiaj tj.10 listopada 2020 r. potwierdzony został po raz kolejny u pracownika naszego przedszkola pozytywny wynik testu Covid-19.Proszę wziąć pod rozwagę pobyt dziecka w najbliższych dniach w przedszkolu.

Oczekujemy na postanowienia Sanepidu w sprawie zawieszenia zajęć w grupie IX.

Bądźcie w kontakcie z wychowawcami grup.

Z poważaniem, Ewa Zdunek

30.10.2020

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o
ZAWIESZENIU ZAJĘĆ
w terminie 2 – 9 listopada 2020 r. w grupie III
w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie
Zawieszenie zajęć w grupie III jest spowodowane pozytywnym wynikiem jednego z pracowników oraz zwolnieniem lekarskim nauczycieli z tej grupy. W związku z powyższym dla dzieci z tej grupy nie będzie prowadzona nauka zdalna.
Bardzo prosimy o wykazywanie czujności związanej ze zdrowiem Państwa dzieci i powiadamianie dyrektora w przypadku zachorowania rodzica lub dziecka.
( nie mamy potwierdzonych informacji o podejrzeniach zakażenia w innych grupach).
Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, proszę śledzić naszą stronę internetową.
Z życzeniami zdrowia,
Dyrektor – Ewa Zdunek

 

28.10.2020

Szanowni Państwo Rodzice ,
dzisiaj potwierdzony został u pracownika naszego przedszkola
pozytywny wynik testu Covid-19
Proszę wziąć pod rozwagę pobyt dziecka w najbliższych dniach w przedszkolu.
Od jutra czekamy na postanowienia Sanepidu.
Wszelkie dalsze informacje będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola, na drzwiach w formie ogłoszenia.

Bądźcie w kontakcie z wychowawcami grup.

Z poważaniem, Ewa Zdunek

 

 
 

INFORMACJA DLA EMERYTÓW PM NR 23 W OLSZTYNIE

PILNIE prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Prosimy o kliknięcie w  zakładkę  „Przedszkole” a następnie rozwinięcie menu i wybranie opcji „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”.

 

09.09.2020

 

Szanowni Państwo.

 

Przedszkole Miejskie nr 23 w Olsztynie powołane zostało decyzją Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 6 stycznia 1982 roku. Mieści się przy ulicy Wańkowicza 1a, na osiedlu Nagórki, przy głównej arterii (ul. Sikorskiego) łączącej nowe osiedla z centrum miasta. 

W przedszkolu funkcjonuje 9 oddziałów. Do każdego z nich uczęszcza średnio 25 dzieci. Ponadto posiada salę gimnastyczną, pomieszczenie z bogatym księgozbiorem literatury dziecięcej i pedagogicznej, z którego korzystają pracownicy placówki oraz rodzice uczęszczających dzieci. Przedszkole dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem niezbędnymi do właściwego przebiegu procesu wychowania, edukacji i opieki. Ogród przedszkolny o pow. 1 ha jest zadbany i doskonale wyposażony. W przedszkolu panuje przyjazna  i wyjątkowa atmosfera, a tworzą ją ludzie z pasją i sercem oddani dzieciom.

 

Zapraszam do odwiedzin naszej strony internetowej
Ewa Zdunek – dyrektor przedszkola