Informacja


 

 

20 września 2021

Moi Drodzy, rzecz jest taka,

Mamy dziś dzień

PRZEDSZKOLAKA!

Najlepszego PRZEDSZKOLAKI!

I dziewczyny i chłopaki.

Zdrowia, szczęścia Wam życzymy.

„Sto lat, sto lat” – zanucimy.

Niech Wam zawsze słońce świeci

Cudowności – NASZE DZIECI ! 💖

 

 

 

27.08.2021

Dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych 3 letnich.

Szanowni Rodzice. 

W poniedziałek 30.08.2021 i wtorek 31.08.2021 odbędą się w naszym przedszkolu dni adaptacyjne dla grupy I „Przyjaciele Smerfów” i grupy III „Przyjaciele Krasnali”. W obu grupach czas na adaptację przewidziany jest od godziny 9.00 do godziny 11.00 /12.00. Na spotkanie prosimy o przybycie z dzieckiem tylko jednego rodzica ze względów sanitarno-epidemicznych. Rodzic przed wejściem do przedszkola powinien zdezynfekować ręce i założyć maseczkę. Prosimy też aby osoby dorosłe zachowały odpowiedni dystans pomiędzy sobą oraz pracownikami przedszkola.

Rodzica obowiązuje obuwie zamienne na czas pobytu w budynku.

Dzieci na adaptację powinny przynieść ze sobą:

-kapcie na zmianę 

– kanapkę lub przekąskę (opcjonalnie)

– małą poduszkę (jasiek)

śpiwór, kocyk lub kołderkę 

Adaptacja będzie odbywać się w małych grupach. Dnia 30.08.2021 w poniedziałek na godz.9.00 prosimy o przybycie dzieci wraz z rodzicem od numeru 1 do numeru 12 włącznie z listy dzieci umieszczonej poniżej w linku. 

W dniu 31.08.2021 we wtorek prosimy o przybycie dzieci wraz z rodzicem od numeru 13 do numeru 24 włącznie z listy umieszczonej w linku na godzinę 9.00 do przypisanej dziecku grupy.

listy dzieci 3-letnich

 

 

24.08.2021

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie na rok szkolny 2021/22.

lista – Przyjęci (1)

 

18.08.2021

Lista dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej 2021/22 do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie.

lista – Zakwalifikowani

 

 

02.08.2021

 

Adaptacja w przedszkolu

Nowe wcale nie musi być obce.

Przedszkole Miejskie nr 23 w Olsztynie proponuje spotkanie adaptacyjne dla 3 letnich, nowoprzybyłych dzieci w dniach 30- 31 sierpnia 2021r. Będzie ono miało charakter spotkania w małych grupach, podczas którego rodzice i dzieci poznają skrócony dzień przedszkolny, nauczycieli prowadzących, pomieszczenia (sala, łazienka, szatnia). Adaptacja odbywać się będzie w 2 grupach : Przyjaciele Smerfów ( gr I) oraz Przyjaciele Krasnali (gr III). Listy dzieci przyjętych do poszczególnych grup zostaną upublicznione w holu przedszkola 27 sierpnia 2021r. Pod listami w/w grup znajdować się będzie informacja o dokładnych godzinach spotkania dla poszczególnych osób. Będą to godziny dopołudniowe między 9.00 a 12.00. Już w dniu adaptacyjnym należy przynieść do przedszkola: kapcie, ubranie w worku tekstylnym na zmianę (w przypadku zmoczenia, ubrudzenia itp.), małą poduszeczkę („jasiek”), śpiwór lub kołderkę. Wszystko powinno być podpisane. Więcej informacji, np. dotyczących wyprawek, opłat itp. uzyskacie Państwo we wrześniu podczas zebrania.

Dyrektor  Ewa Zdunek

Tymczasem proszę o zapoznanie się z informacjami w linkach:

 

28.06.2021

Uwaga Rodzice dzieci kończących przedszkole!

Olsztyńska Karta Przedszkolaka będzie Państwa dzieciom służyła  także w olsztyńskich szkołach. Prosimy aby zachować karty i nie wyrzucać ich.

09.04.2021

Szanowni Państwo.

Ograniczenie funkcjonowania przedszkoli publicznych zostało przedłużone do 18.04.2021. W związku  z czym  prosimy o ponowne złożenie wniosków dotyczących pobytu dziecka w przedszkolu przez  rodziców z grup zawodowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Pozostałe dzieci nadal odbywają kształcenie na odległość.

 

 

26.03.2021

Szanowni Państwo – rodzice przedszkolaków


     W związku z wprowadzeniem przez Ministra Edukacji i Nauki ograniczenia funkcjonowania przedszkoli publicznych

od 29 marca 2021 do dnia 11 kwietnia 2021

na obszarze kraju, nasze przedszkole będzie dostępne wyłącznie dla dzieci rodziców / opiekunów prawnych, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do zakwalifikowania dziecka do przedszkola na ten czas niezbędne jest złożenie przez rodziców wniosku.

Wniosek do pobrania :

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w poniedziałek rano tj. 29 marca 2021 do godz. 8.15 do nauczyciela grupy II lub VII. (obydwie grupy znajdują się na lewym skrzydle) .
W tym czasie ( na postawie deklaracji rodziców) zaplanowano pracę stacjonarną w 2 grupach:

Grupa II : Dzieci 3-4 letnie czynna w godz . 7.00-17.00
GRUPA VII : Dzieci 5-6 letnie czynna w godz. 6.00-16.00

Pozostałym dzieciom oferujemy kształcenie na odległość. Każda grupa ma wypracowane sposoby współpracy w tym obszarze. Zachęcam do współpracy z wychowawcami grup.

Ewa Zdunek – dyrektor 

Pobierz wniosek

 

25.03.2021

Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 26 marca  2021r. do 29 marca 2021 w grupie IV

w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci  z grupy IV (osoby z kontaktu) są objęte kwarantanną. W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość.

 Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

15.03.2021

Komunikat Dyrektora 

Przedłużenie kwarantanny

Dzieci z grupy  III „Przyjaciele Krasnali” są objęte  kwarantanną od wtorku 16 marca do 22 marca włącznie. Powodem jest kolejny pozytywny  wynik testu na Covid-19 u dziecka.

Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

 

13.03.2021

Komunikat Dyrektora 

Dzieci z grupy  III „Przyjaciele Krasnali” są objęte  kwarantanną do poniedziałku -15 marca włącznie. Powodem jest pozytywny  wynik testu na Covid-19 u dziecka.

Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

 

12.03.2021

Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć,przedłużenie  kwarantanny 

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o 

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 10 marca  2021r. do 18 marca 2021 w grupie IV  „Przyjaciele  Kubusia Puchatka”.

w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci są objęte kwarantanną. 

Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

 

 

12.03.2021

REKRUTACJA 2021/22

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie na rok szkolny 2021/22  rozpoczyna się:

 od 15 marca 2021 od godz.8.00

do 29 marca 2021 do godz. 15.00

 

Aby wypełnić wniosek należy wejść na stronę:

http://www.edukacja.olsztyn.eu

a potwierdzające oryginalne dokumenty:

  • Wniosek ( z załącznikami- oświadczenia lub zaświadczenia ):
  • Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola,
  • Oświadczenie o dochodzie ,
  • Oświadczenie o zamieszkaniu,
  • zaświadczenia o zatrudnieniu,
  • dokument potwierdzający samotne wychowywanie,
  • dokument potwierdzający wielodzietność ( Karta Dużej Rodziny)
  • dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzica lub dziecka)

wypełnione i podpisane przez obydwojga rodziców ( zapakowane w dużą kopertę lub koszulkę ) dostarczamy do przedszkola, które stanowi pierwszy wybór.

Komplet dokumentów należy wrzucić do oznaczonej skrzynki przy wejściu ( strefie buforowej)

do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 1a .

W razie potrzeby , podczas weryfikacji Przedstawiciel przedszkola wykona telefon do rodziców w celu

weryfikacji zawartych w komplecie dokumentów informacji.

Terminy przeprowadzania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 12z dnia 19 stycznia 2021r.

Kryteria rekrutacji określa Uchwała NR XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna

Zapraszamy,

Ewa Zdunek – dyrektor

 

09.03.2021

 

Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o 

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 10 marca  2021r. do 12 marca 2021 w grupie IV  „Przyjaciele  Kubusia Puchatka”.

w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci są objęte kwarantanną. 

Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

 

08.03.2021

Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o 

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 9 marca  2021r. do 15 marca 2021 w grupie VII  „Przyjaciele  Krasnala Hałabały.

w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci są objęte kwarantanną. 

Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

 

28.02.2021

Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o 

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 1 marca  2021r. do 8 marca 2021 w grupie V i VI  „Przyjaciele  Pinokia” i „Przyjaciele Nieumiałka”

w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci z obu grup są objęte kwarantanną. 

Grupa VI (zerówka) od poniedziałku  będzie  brać  udział w zajęciach zdalnych na swojej platformie.

 Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

25.02.2021

 

Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o 

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 26 lutego  2021r. do 1 marca 2021 w grupie II  „Przyjaciele  Misia Uszatka”

w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci z grupy II są objęte kwarantanną. 

 Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

 

17.02.2021

Szanowni Państwo
Rodzice/Opiekunowie dzieci i młodzieży,

Mając na uwadze zachowanie płynności zaplanowanych wcześniej spotkań diagnostyczno-terapeutycznych oraz dbając o dobro osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie oraz jej pracowników, zwracam się z prośbą aby w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania czy braku możliwości dotarcia na wizytę w Poradni skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Poradni w celu przełożenia terminu zaplanowanej wizyty.

Z poważaniem,
Anna Jelińska
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie

 

30.01.2021

Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o częściowym

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 30 stycznia  2021r. do 6 lutego 2021 w grupie III i  IV

w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci z grupy III  i IV (osoby z kontaktu) są objęte kwarantanną. W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie hybrydowej czyli stacjonarnie i poprzez kształcenie na odległość.

 Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję życzenia zdrowia,

Ewa Zdunek

23.12.2020

Szanowni Rodzice grupy VIII

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ
w terminie 24 -31 grudnia 2020 r. w grupie VIII
w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie.

Zawieszenie zajęć w grupie VIII jest spowodowane izolacją domową pracownika tej grupy. 

Z życzeniami zdrowia,

Dyrektor-Ewa Zdunek 

 

 

04.12.2020

Szanowni Rodzice grupy III
Pomimo przedłużającej się choroby pracowników , licząc jednak na szybki ich powrót do zdrowia, otwieramy grupę III z dniem 7 grudnia 2020 . Grupa czynna od 7.00 do 17.00. Pracę dydaktyczno- wychowawczą będą prowadzić doraźnie nauczyciele z innych grup .
Z pozdrowieniem,
Ewa Zdunek

25.11.2020

Szanowni Państwo Rodzice,

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ
w terminie 26 – 4 grudnia 2020 r. w grupie III
w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie

Zawieszenie zajęć w grupie III jest spowodowane izolacją domową trzech pracowników tej grupy. W związku z powyższym dla dzieci z tej grupy nie będzie prowadzona nauka zdalna.
Bardzo prosimy o wykazywanie czujności związanej ze zdrowiem Państwa dzieci i powiadamianie dyrektora w przypadku zachorowania rodzica lub dziecka.
( nie mamy potwierdzonych informacji o podejrzeniach zakażenia w innych grupach).
Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, proszę śledzić naszą stronę internetową.

Z życzeniami zdrowia,
Dyrektor – Ewa Zdunek

11.11.2020

Szanowni Rodzice grupy II

(Przyjaciele Misia Uszatka)

 od jutra tj. 12 listopada ( na razie) do 16 listopada grupa II ma zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze .Nauczyciele przebywają na kwarantannie. Proszę o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie. 

Z życzeniami zdrowia,
Ewa Zdunek

10.11.2020

Szanowni Państwo Rodzice ,

dzisiaj tj.10 listopada 2020 r. potwierdzony został po raz kolejny u pracownika naszego przedszkola pozytywny wynik testu Covid-19.Proszę wziąć pod rozwagę pobyt dziecka w najbliższych dniach w przedszkolu.

Oczekujemy na postanowienia Sanepidu w sprawie zawieszenia zajęć w grupie IX.

Bądźcie w kontakcie z wychowawcami grup.

Z poważaniem, Ewa Zdunek

30.10.2020

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o
ZAWIESZENIU ZAJĘĆ
w terminie 2 – 9 listopada 2020 r. w grupie III
w Przedszkolu Miejskim Nr 23 w Olsztynie
Zawieszenie zajęć w grupie III jest spowodowane pozytywnym wynikiem jednego z pracowników oraz zwolnieniem lekarskim nauczycieli z tej grupy. W związku z powyższym dla dzieci z tej grupy nie będzie prowadzona nauka zdalna.
Bardzo prosimy o wykazywanie czujności związanej ze zdrowiem Państwa dzieci i powiadamianie dyrektora w przypadku zachorowania rodzica lub dziecka.
( nie mamy potwierdzonych informacji o podejrzeniach zakażenia w innych grupach).
Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, proszę śledzić naszą stronę internetową.
Z życzeniami zdrowia,
Dyrektor – Ewa Zdunek

 

28.10.2020

Szanowni Państwo Rodzice ,
dzisiaj potwierdzony został u pracownika naszego przedszkola
pozytywny wynik testu Covid-19
Proszę wziąć pod rozwagę pobyt dziecka w najbliższych dniach w przedszkolu.
Od jutra czekamy na postanowienia Sanepidu.
Wszelkie dalsze informacje będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola, na drzwiach w formie ogłoszenia.

Bądźcie w kontakcie z wychowawcami grup.

Z poważaniem, Ewa Zdunek

 

 
 

INFORMACJA DLA EMERYTÓW PM NR 23 W OLSZTYNIE

PILNIE prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Prosimy o kliknięcie w  zakładkę  „Przedszkole” a następnie rozwinięcie menu i wybranie opcji „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”.

 

09.09.2020

 

Szanowni Państwo.

 

Przedszkole Miejskie nr 23 w Olsztynie powołane zostało decyzją Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 6 stycznia 1982 roku. Mieści się przy ulicy Wańkowicza 1a, na osiedlu Nagórki, przy głównej arterii (ul. Sikorskiego) łączącej nowe osiedla z centrum miasta. 

W przedszkolu funkcjonuje 9 oddziałów. Do każdego z nich uczęszcza średnio 25 dzieci. Ponadto posiada salę gimnastyczną, pomieszczenie z bogatym księgozbiorem literatury dziecięcej i pedagogicznej, z którego korzystają pracownicy placówki oraz rodzice uczęszczających dzieci. Przedszkole dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem niezbędnymi do właściwego przebiegu procesu wychowania, edukacji i opieki. Ogród przedszkolny o pow. 1 ha jest zadbany i doskonale wyposażony. W przedszkolu panuje przyjazna  i wyjątkowa atmosfera, a tworzą ją ludzie z pasją i sercem oddani dzieciom.

 

Zapraszam do odwiedzin naszej strony internetowej
Ewa Zdunek – dyrektor przedszkola