Aktualności

 


14.09.2021

Narodowy Spis Powszechny. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się na terenie całej Polski od 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Wiecej informcji na temat NSP znajdziecie Państwo w załączniku.

ulotka – Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.

09.03.2021
Szanowni  Rodzice!

Przyjęcia do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczną się 15 marca br. i będą trwać do 26 marca br.
Zapisy będą się odbywać za pomocą systemu elektronicznego.
W załączeniu znajduje się skrót opracowanych  zasad oraz szczegółowa instrukcja korzystania z elektronicznego systemu.

12.10.2020
Przerwa wakacyjna w pracy przedszkola zostala ustalona na lipiec 2021r.
Od stycznia planowana jest wysokość stawki żywieniowej w kwocie 8 zł. 
11.09.2020
Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych- PUO ?
Szanowni Rodzice,

W linkach poniżej znajdują się szczegółowe informacje i instrukcja dla rodziców -dotycząca aktywacji konta, logowania, nadawania loginu i PIN-u do karty dziecka.

Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych? cz. 1

Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych? cz.2

Na platformie PUO znajdą Państwo informacje o obecnościach dziecka i płatnościach za przedszkole.

Przypominamy, że opłata za miesiąc wrzesień będzie widoczna w dniu 1 października , termin płatności to 10 październik.

28.08.2020
Drodzy Rodzice! PILNE!!!
W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu musicie Państwo dostarczyć komplet podpisanych/wypełnionych dokumentów, które znajdziecie tu poniżej na stronie internetowej przedszkola. Należy je wydrukować, podpisać, umieścić w koszulce i pozostawić w odpowiednio do tego przygotowanej skrzynce przed salą swojej grupy. Modyfikacji uległy  także procedury, dlatego prosimy o ponowne zapoznanie się z nimi.
Procedury:
  • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Olsztynie.
  • PROCEDURY-WEWNETRZNE-PM23-(1)
  • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 lub zachorowania na COVID-19 wśród pracowników i dzieci Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie.
  •  Załacznik nr 2 do zarządzenia nr 16
  • Procedura Przyprowadzania i odbierania dziecka w  Przedszkolu  Miejskim nr 23 w Olsztynie obowiązująca w trakcie pandemii COVID-19.
  • Załacznik nr 4 do zarządzenia nr 16
24.08.2020.
Zasady obowiązujące rodziców 
1. Od 1 września pomimo grup 25 osobowych, nadal pracujemy w reżimie sanitarnym przestrzegając wytycznych GIS i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu.
2. Przypominamy o konieczności przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka bez objawów chorobowych. Rodzice dzieci z alergiami dostarczają nauczycielowi aktualne zaświadczenie od lekarza.
3. W placówce nadal obowiązuje pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do sali, w związku z czym prosimy o wypełnienie pisemnej zgody rodziców.
4. Do przedszkola dziecko powinien przyprowadzić i odebrać tylko jeden rodzic/ opiekun prawny w godzinach pracy swojej grupy.
5. Rodziców przed wejściem na teren przedszkola obowiązuje bezwzględna dezynfekcja rąk oraz zakrywanie ust i nosa.
6. Należy zaplanować rezerwę czasową podczas przyprowadzania i odbioru dzieci, gdyż nadal obowiązuje dystans społeczny i ograniczona ilość osób w szatni.
O szczegółach i zmieniającej się sytuacji będziemy Państwa na bieżąco informować .