Aktualności

Szanowni Rodzice!

Spotkania adaptacyjne dla grupy: Przyjaciele Smerfow i Przyjaciele Krasnali odbeda sie w dniach 29 sierpnia 2019 r. w godz.10:00- 11:30
oraz 30 sierpnia 2019 r. w godz. 9:00 – 12:00. Serdecznie zapraszamy. 

 

 

Informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na  rok szkolny 2019/2020odbędzie się zgodnie z USTAWĄ z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz.60) Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020 UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020: Rekrutacja do publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się19 marca 2019 r. o godz. 8.00.Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu w terminie do 01 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli  odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego

https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl

W związku  z tym, iż rekrutacja rozpocznie się 19 marca br., rodzice dzieci uczęszczających do przedszkolaod 8 marca do 18 marcabr. składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu.W przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez obydwojga rodziców podpis składa każde z nich. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone z zarządzeniu nr 33 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego ipostępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli  prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

Wniosek o przyjęcie dziecka należy złożyć w pokoju nr 1 lub nr 2 w godzinach od 8.00-16.00 a w ostatnim dniu rekrutacji do godziny 15.🕒

 

           Rodzaj czynności

Terminy  postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19.03.2019 r.

od godz. 8.00

do 01.04. 2019 r.

do godz. 15.00

od  01.08. 2019 r.

od godz. 8.00

do 07.08. 2019 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.04. 2019 r.

do 23.04. 2019 r.

od 08.08. 2019 r.

do 20.08. 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24. 04. 2019 r.

godz. 14.00

21. 08. 2019 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 25.04. 2019 r.

do 29.04. 2019 r.

do godz. 15.00

od 22.08. 2019 r.

do 26.08. 2019 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.  2019 r.

godz. 14.00

27.08. 2019 r.

godz. 14.00

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod  uwagę kryteria wymienione w:Uchwale Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609) link do uchwały.