ADAPTACJA

 Szanowni Rodzice,

Dni adaptacyjne w naszym przedszkolu odbędą się we wtorek 30.08.2022  i w środę 31.08.2022                        dla grupy I „Przyjaciele Smerfów” i grupy III „Przyjaciele Krasnali”.

W obu grupach czas na adaptację przewidziany jest od godziny 9.00 do godziny 13.00.  Na spotkanie prosimy    o przybycie z dzieckiem tylko jednego rodzica ze względów sanitarno-epidemiologicznych.

Rodzica obowiązuje obuwie zamienne na czas pobytu w budynku.

Dzieci na adaptację powinny przynieść ze sobą:

  • kapcie na zmianę
  • kanapkę lub przekąskę (opcjonalnie)
  • małą poduszkę (jasiek)
  • śpiwór

Adaptacja będzie odbywać się w małych grupach:

30.08.2022 i 31.08.2022r. na godz. 9.00 – 10.45 prosimy o przybycie dzieci, których nazwiska rozpoczynają się na literę alfabetu od A do K, a na godz. 11.15 – 13.00 prosimy o przybycie dzieci, których nazwiska rozpoczynają się na literę alfabetu od L do Z, z listy dzieci, która będzie umieszczona 26.08.2022r. w holu naszego przedszkola.

Do zobaczenia !

Rekrutacja uzupełniająca

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie na rok szkolny 2022/23                 od 18 do 22 sierpnia 2022 do godz. 15.00 powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia, które należy wrzucić do skrzynki „Rekrutacja” umieszczonej w wejściu do przedszkola lub w formie elektronicznej, za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Brak oświadczenia woli skutkuje nie przyjęciem dziecka do przedszkola.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 podana będzie do publicznej wiadomości             23 sierpnia 2022 o godz. 14.00.

 

Do pobrania: Wzor_oswiadczenia_woli

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022/2023

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie na rok szkolny 2022/23 rozpoczyna się:

od 02 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00
do 05 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

Aby wypełnić wniosek należy wejść na stronę:
http://www.edukacja.olsztyn.eu
a potwierdzające oryginalne dokumenty:

1. Wniosek (z załącznikami- oświadczenia lub zaświadczenia):
Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola,
Oświadczenie o dochodzie,
Oświadczenie o zamieszkaniu, wielodzietności i samotnym wychowywaniu dziecka,
Zaświadczenia o zatrudnieniu,
Dokument potwierdzający samotne wychowywanie,
Dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzica lub dziecka;
wypełnione i podpisane przez obydwojga rodziców (zapakowane w dużą kopertę lub koszulkę) dostarczamy do przedszkola.

Komplet dokumentów należy wrzucić do oznaczonej skrzynki (REKRUTACJA) przy wejściu do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 1a .
W razie potrzeby, podczas weryfikacji przedstawiciel przedszkola wykona telefon do rodziców w celu weryfikacji zawartych w komplecie dokumentów informacji.
Terminy postępowania uzupełniającego zostały określone Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 2 z dnia 10 stycznia 2022r. Kryteria rekrutacji określa Uchwała NR XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna.

Zapraszamy
Ewa Zdunek – dyrektor

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

lista – przyjęci i nieprzyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci 3-4 letnich nowoprzyjętych do naszego przedszkola, bardzo proszę o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja. Będą tam zamieszczone przez wychowawców informacje i dokumenty niezbędne w procesie adaptacyjnym.
W dniach 30-31 sierpnia 2022 będzie można uczestniczyć w dniach adaptacyjnych z dziećmi na terenie przedszkola. Zapraszamy.
Listy wszystkich dzieci przydzielonych do poszczególnych grup oraz nazwiska wychowawców na nowy rok szkolny 2022/23 będą podane do publicznej wiadomości po 25 sierpnia 2022r. poprzez wywieszenie ich w holu głównym przedszkola.

Ewa Zdunek- dyrektor

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/23

lista – Zakwalifikowani (2)

BRAK KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie na rok szkolny 2022/23 od 13 do 19 kwietnia 2022 do godz. 15.00 powinni potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenie należy wrzucić do skrzynki „Rekrutacja” umieszczonej w wejściu do przedszkola.
Brak oświadczenia woli skutkuje nie przyjęciem dziecka do przedszkola.
Lista dzieci przyjętych podana będzie do publicznej wiadomości 20 kwietnia 2022 o godz. 14.00.

Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola:
Wzor_oświadczenia_woli 2022/23 

REKRUTACJA 2022/2023

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie na rok szkolny 2022/23  rozpoczyna się:

od 02 marca 2022 r. od godz. 8:00
do 16 marca 2022 r. do godz. 15:00

Aby wypełnić wniosek należy wejść na stronę:

http://www.edukacja.olsztyn.eu

a potwierdzające oryginalne dokumenty:

1. Wniosek (z załącznikami- oświadczenia lub zaświadczenia):
Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola,
Oświadczenie o dochodzie,
Oświadczenie o zamieszkaniu, wielodzietności i samotnym wychowywaniu dziecka,
Zaświadczenia o zatrudnieniu,
Dokument potwierdzający samotne wychowywanie,
Dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzica lub dziecka;

wypełnione i podpisane przez obydwojga rodziców (zapakowane w dużą kopertę lub koszulkę ) dostarczamy do przedszkola, które stanowi pierwszy wybór.

Komplet dokumentów należy wrzucić do oznaczonej skrzynki (REKRUTACJA) przy wejściu do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 1a .

W razie potrzeby, podczas weryfikacji przedstawiciel przedszkola wykona telefon do rodziców w celu weryfikacji zawartych w komplecie dokumentów informacji.
Terminy przeprowadzania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 2 z dnia 10 stycznia 2022r.
Kryteria rekrutacji określa Uchwała NR XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna.

Zapraszamy

Ewa Zdunek – dyrektor

Informacje dla Rodziców Dzieci nowoprzyjętych

Szanowni Państwo Rodzice dzieci 3-4 letnich,

nowoprzyjętych do naszego przedszkola , bardzo proszę o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja. Będą tam zamieszczone przez wychowawców informacje i dokumenty niezbędne w procesie adaptacyjnym.

 W dniach 30-31 sierpnia 2021 będzie można uczestniczyć w dniach adaptacyjnych z dziećmi na terenie przedszkola. Zapraszamy.

Listy wszystkich dzieci przydzielonych do poszczególnych grup

oraz nazwiska wychowawców na nowy rok szkolny 2021/22

będą podane do publicznej wiadomości po 26 sierpnia 2021r.

poprzez wywieszenie ich w holu głównym przedszkola.

Ewa Zdunek- dyrektor

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2021/22

lista – Zakwalifikowani(1)

BRAK KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie na rok szkolny 2021/22 od 23  do 28 kwietnia 2021 do godz. 15.00 powinni potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenie należy wrzucić do skrzynki ,, Rekrutacja „ umieszczonej w holu przedszkola.

Nie dostarczenie oświadczenia woli skutkuje nie przyjęciem dziecka do przedszkola.

Lista dzieci przyjętych podana będzie do publicznej wiadomości

29 kwietnia 2021 o godz. 14.00.

 

Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola:

Wzor_oswiadczenia_woli (1)