Innowacja pedagogiczna

INNOWACJA BAJKOTERAPIA (pobierz)

W bieżącym roku szkolnym realizowane były dwie innowacje pedagogiczne:

innowacja autorstwa Anny Mikity –

Bajkoterapia z elementami arteterapii w rozwiązywaniu trudności emocjonalno- społecznych dzieci”. Niniejsza innowacja ma na celu wspomaganie społeczno-emocjonalnego rozwoju dziecka, rozwiązywanie problemów wychowawczych, tworzenie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości. Innowacja trwa od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2025 r.
kontynuacja innowacji organizacyjno-metodycznej pt.: „Kraina bajkowych poliglotów” autorstwa Joanny Jobskiej realizowana w grupie II, mająca na celu wszechstronny rozwój dziecka i stwarzanie sytuacji do naturalnej nauki języka angielskiego i jęz. rosyjskiego. Innowacja trwała od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

W ramach innowacji pedagogicznej „Kraina bajkowych poliglotów”:

Oglądanie filmików autorskich nagrywanych przez nauczycielkę Joannę Jobską poprzez aplikację video z telefonu komórkowego prowadzone metodą zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu zgodne z tematami kompleksowymi: takimi jak: „Nasze zmysły”, „Owoce”, „Warzywa”, „Zwroty grzecznościowe”, „Niepodległość”, „Boże Narodzenie”, „Ptaki”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Zabawy na śniegu”, „Wielkanoc”, „Przywitanie lata”, „Dzień Mamy i Taty”.
Nauka piosenek w języku rosyjskim.
Odsłuchiwanie wiadomości nagranych przez obcokrajowców w aplikacji Whatsapp.

W ramach innowacji pedagogicznej „Bajkoterapia…”:

„Czy w lesie żyją kransoludki?” – zajęcia otwarte dla rodziców (on line)
Zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców: zajęcia z przykładem bajki relaksacyjnej i wynikających z niej działań artystycznych ( on line).
Realizacja podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych bloków tematycznych: „Budowanie pozytywnej samooceny. Tolerancja”, „Poszanowanie odmienności”, „Zasady współżycia w społeczeństwie, świecie”, „Bezpieczeństwo”, „Rozwijanie odpowiedzialności, wiary we własne siły, wytrwałości w wysiłkach”, „Trudne emocje”, „Wspieranie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 i wiele innych – przykładowa literatura”.