Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Nasze przedszkole wspópracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Olsztynie przy ulicy Edwarda Turowskiego 3.

Telefon do poradni: 89 527 20 03