Rada rodziców

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW :

Przewodnicząca – Karolina Naguszewska

Wiceprzewodnicząca – Ilona Zadworna
Skarbnik– Kamila Adamkowska
Sekretarz – Ula Szustak-Jakóbowska

KOMISJA REWIZYJNA
Agata Szymańska
Ewelina Bartosik
Anna Piechocka

Adres mailowy do korespondencji rady:karolina.nag.kn@gmail.com

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 110zł i jest jednorazowa.
Wpłat należy dokonywać do skarbników poszczególnych grup.