Rada rodziców

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Odsłuchaj”]

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  1. Przewodnicząca – Monika Jaśkiewicz
  2. Wiceprzewodnicząca –Ewa Kolanowska
  3. Skarbnik-Anna Piechocka
  4. Sekretarz – Milena Moszczyńska

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Magdalena Lech
  2. Marlena Radomska
  3. Joanna Szklanna

Adres mailowy do korespondencji rady:monika.solobodowska@onet.pl

Konto Rady Rodziców: 13 1320 1478 7700 0530 2000 0001

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym  2019/2020 wynosi 160zł  i jest jednorazowa.