Rada rodziców

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW :

Przewodnicząca – Monika Jaśkiewicz

Wiceprzewodnicząca – Ilona Zadworna
Skarbnik– Karolina Naguszewska
Sekretarz – Karina Rzymowska

KOMISJA REWIZYJNA:

  1. Ewelina Jarosz
  2. Marcin Krasnoborski

Adres mailowy do korespondencji rady: rada.rodziców.pm23@onet.pl

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 200 i jest jednorazowa.
Wpłat należy dokonywać do końca listopada 2022r. na nr konta Rady Rodziców:

59 1050 1807 1000 0092 7040 7480

W TYTULE PRZELEWEU PROSIMY WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ NR GRUPY.