Rekrutacja

 


04.07.2022

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
2022/2023

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie na rok szkolny 2022/23 rozpoczyna się:

od 02 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00
do 05 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

Aby wypełnić wniosek należy wejść na stronę:
http://www.edukacja.olsztyn.eu
a potwierdzające oryginalne dokumenty:

1. Wniosek (z załącznikami- oświadczenia lub zaświadczenia):
Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola,
Oświadczenie o dochodzie,
Oświadczenie o zamieszkaniu, wielodzietności i samotnym wychowywaniu dziecka,
Zaświadczenia o zatrudnieniu,
Dokument potwierdzający samotne wychowywanie,
Dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzica lub dziecka;
wypełnione i podpisane przez obydwojga rodziców (zapakowane w dużą kopertę lub koszulkę) dostarczamy do przedszkola.

Komplet dokumentów należy wrzucić do oznaczonej skrzynki (REKRUTACJA) przy wejściu do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 1a .
W razie potrzeby, podczas weryfikacji przedstawiciel przedszkola wykona telefon do rodziców w celu weryfikacji zawartych w komplecie dokumentów informacji.
Terminy postępowania uzupełniającego zostały określone Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 2 z dnia 10 stycznia 2022r. Kryteria rekrutacji określa Uchwała NR XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna.

Zapraszamy
Ewa Zdunek – dyrektor

 

20.04.2022

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

lista – przyjęci i nieprzyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci 3-4 letnich
nowoprzyjętych do naszego przedszkola, bardzo proszę o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja. Będą tam zamieszczone przez wychowawców informacje i dokumenty niezbędne w procesie adaptacyjnym.
W dniach 30-31 sierpnia 2022 będzie można uczestniczyć w dniach adaptacyjnych z dziećmi na terenie przedszkola. Zapraszamy.
Listy wszystkich dzieci przydzielonych do poszczególnych grup
oraz nazwiska wychowawców na nowy rok szkolny 2022/23
będą podane do publicznej wiadomości po 25 sierpnia 2022r.
poprzez wywieszenie ich w holu głównym przedszkola.

Ewa Zdunek- dyrektor

12.04.2022

 

Lista  dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/23

lista – Zakwalifikowani (2)

BRAK KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie na rok szkolny 2022/23 od 13 do 19 kwietnia 2022 do godz. 15.00 powinni potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenie należy wrzucić do skrzynki „Rekrutacja” umieszczonej w wejściu do przedszkola.
Brak oświadczenia woli skutkuje nie przyjęciem dziecka do przedszkola.
Lista dzieci przyjętych podana będzie do publicznej wiadomości
20 kwietnia 2022 o godz. 14.00.

Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola:
Wzor_oświadczenia_woli 2022/23 

 

 

01.03.2022

REKRUTACJA 2022/2023

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie na rok szkolny 2022/23  rozpoczyna się:

od 02 marca 2022 r. od godz. 8:00
do 16 marca 2022 r. do godz. 15:00

Aby wypełnić wniosek należy wejść na stronę:

http://www.edukacja.olsztyn.eu

a potwierdzające oryginalne dokumenty:

1. Wniosek (z załącznikami- oświadczenia lub zaświadczenia):
Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola,
Oświadczenie o dochodzie,
Oświadczenie o zamieszkaniu, wielodzietności i samotnym wychowywaniu dziecka,
Zaświadczenia o zatrudnieniu,
Dokument potwierdzający samotne wychowywanie,
Dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzica lub dziecka;

wypełnione i podpisane przez obydwojga rodziców (zapakowane w dużą kopertę lub koszulkę ) dostarczamy do przedszkola, które stanowi pierwszy wybór.

Komplet dokumentów należy wrzucić do oznaczonej skrzynki (REKRUTACJA) przy wejściu do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 1a .

W razie potrzeby, podczas weryfikacji przedstawiciel przedszkola wykona telefon do rodziców w celu weryfikacji zawartych w komplecie dokumentów informacji.
Terminy przeprowadzania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 2 z dnia 10 stycznia 2022r.
Kryteria rekrutacji określa Uchwała NR XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna.

Zapraszamy

Ewa Zdunek – dyrektor

 

10.02.2021

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się od 02 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 16 marca 2022 r. do godz. 15:00. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna.
terminy-zarzadzenie-nr-2

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z
uchwala-w-spr.-kryteriow-XII.2017
Prosimy o śledzenie informacji w zakładce Rekrutacja.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 informujemy, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
W związku z tym deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (wzór w załączeniu) składane będą przez rodziców w terminie od 21 lutego br. do 1 marca br.
Prosimy o wydrukowanie deklaracji, wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie od 21 lutego do 1 marca br.
Deklaracje, które wpłyną po terminie nie będą uwzględnione.

Deklaracja o kontynuowaniu wych. p-lnego-plik do pobrania

 

Ewa Zdunek
Dyrektor

 

 

29.04.2021

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym:

lista – przyjęci i nieprzyjęci 2021/22

 

 

29.04.2021

Szanowni Państwo Rodzice dzieci 3-4 letnich,

nowoprzyjętych do naszego przedszkola , bardzo proszę o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja. Będą tam zamieszczone przez wychowawców informacje i dokumenty niezbędne w procesie adaptacyjnym.

 W dniach 30-31 sierpnia 2021 będzie można uczestniczyć w dniach adaptacyjnych z dziećmi na terenie przedszkola. Zapraszamy.

Listy wszystkich dzieci przydzielonych do poszczególnych grup

oraz nazwiska wychowawców na nowy rok szkolny 2021/22

będą podane do publicznej wiadomości po 26 sierpnia 2021r.

poprzez wywieszenie ich w holu głównym przedszkola.

Ewa Zdunek- dyrektor

 

22.04.2021

Lista  dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2021/22.

lista – Zakwalifikowani(1)

BRAK KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie na rok szkolny 2021/22 od 23  do 28 kwietnia 2021 do godz. 15.00 powinni potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenie należy wrzucić do skrzynki ,, Rekrutacja „ umieszczonej w holu przedszkola.

Nie dostarczenie oświadczenia woli skutkuje nie przyjęciem dziecka do przedszkola.

Lista dzieci przyjętych podana będzie do publicznej wiadomości

29 kwietnia 2021 o godz. 14.00.

 

Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola:

Wzor_oswiadczenia_woli (1)

 

12.03.2021

REKRUTACJA 2021/22

 

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie na rok szkolny 2021/22  rozpoczyna się:

 od 15 marca 2021 od godz.8.00

do 29 marca 2021 do godz. 15.00

 

Aby wypełnić wniosek należy wejść na stronę:

http://www.edukacja.olsztyn.eu

a potwierdzające oryginalne dokumenty:

  • Wniosek ( z załącznikami- oświadczenia lub zaświadczenia ):
  • Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola,
  • Oświadczenie o dochodzie ,
  • Oświadczenie o zamieszkaniu,
  • zaświadczenia o zatrudnieniu,
  • dokument potwierdzający samotne wychowywanie,
  • dokument potwierdzający wielodzietność ( Karta Dużej Rodziny)
  • dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzica lub dziecka)

wypełnione i podpisane przez obydwojga rodziców ( zapakowane w dużą kopertę lub koszulkę ) dostarczamy do przedszkola, które stanowi pierwszy wybór.

Komplet dokumentów należy wrzucić do oznaczonej skrzynki przy wejściu ( strefie buforowej)

do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 1a .

W razie potrzeby , podczas weryfikacji Przedstawiciel przedszkola wykona telefon do rodziców w celu

weryfikacji zawartych w komplecie dokumentów informacji.

Terminy przeprowadzania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 12z dnia 19 stycznia 2021r.

Kryteria rekrutacji określa Uchwała NR XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna

Zapraszamy,

Ewa Zdunek – dyrektor

 

 

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 15 marca 2021 r. od godz. 8:00 i będzie trwała do 29 marca 2021 r. do godz. 15:00.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna.

Zarządzenie nr 12 – terminy rekrutacji

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

Uchwała w spr. kryteriów

Prosimy o śledzenie informacji w zakładce Rekrutacja.

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 informujemy, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z tym deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (wzór w załączeniu) składane będą przez rodziców w terminie od 4 marca br. do 12 marca br.

Prosimy o wydrukowanie deklaracji, wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie od 4 marca do 12 marca.

Deklaracje, które wpłyną po terminie nie będą uwzględnione.

Plik do pobrania: Deklaracja-o-kontynuowaniu-wych.-p-lnego (3)